Accés

L'AFA esta organitzada en comissions de treballs, activitats o projectes concrets. Son essencials pel desenvolupament, seguiment i gestió d'activitats que, o bé per horari o per localització, queden fora de l'àmbit de l'escola. Les comissions són un espai idoni per col.laborar i participar personalment en la educació dels nostres fills i filles. Segur que pots trobar una on els teus coneixements ens ajudaran a millorar l'escola.


COMISSIÓ BIBLIOTECA
Organitza i dinamitza la biblioteca de l’escola. Promou i millora l’ús de la biblioteca. Participa a la festa de Sant Jordi.
Horari d’atenció de 15 a 18 h. de dilluns a divendres.


COMISSIÓ DELEGATS
Els alumnes de cada classe estan representats a l’ AFA pels pares i les mares delegats de curs. Aquests són escollits a les reunions de classe que tenen lloc durant el mes de setembre i d’octubre. La seva tasca és rebre, canalitzar i donar resposta a les diferents qüestions específiques del funcionament del grup de la classe que puguin aparèixer durant el curs, com recollir, dinamitzar i donar suport a les iniciatives que sorgeixin, propostes i necessitats del grup de classe, vehiculant-les vers les famílies. Funcions de col•laboració i suport en les propostes de l’AFA.


COMISSIÓ ESCOLA DE FAMÍLIES

Proposa activitats de formació contínua adreçades a les famílies amb la finalitat d'ajudar a adquirir habilitats per acompanyar els infants en el seu creixement personal i educatiu. Les xerrades i trobades segueixen la línia del projecte educatiu del centre.


COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
Servei d’activitats extraescolars en acabar l’horari lectiu (motricitat, música, teatre, ceràmica, escacs, anglès, piscina, conte contes, dansa i cultura popular). El servei de piscina, com a complement de l’educació física curricular (excepte a 1r que és curricular)


COMISSIÓ FESTES
Promou, coordina i organitza tot allò que té a veure amb les activitats festives i lúdiques com és organitzar i coordinar, amb les altres comissions, les festes de l’escola: Carnestoltes, Sant Jordi i fi de curs. També crear i mantenir estructures participatives, com el ball de Carnaval dels pares o la colla de gegantons. També organitza la panera de Nadal.

 

COMISSIÓ GEGANTS
Integrada a la comissió de festes, dinamitza la participació de l’escola en actes lúdics del mateix centre i de la ciutat portant les dues figures que es van construir en motiu del centenari de l’escola, els gegantons Gaudina i Serafí Puntafí. En el grup participen pares i fills.


COMISSIÓ IMATGE I COMUNICACIÓ
Organitza activitats que fomenten la participació dels pares a l’escola. Elabora i manté actualitzada la informació relativa a l'escola i el seu funcionament fent ús dels mitjans més adequats en cada cas (web,cartelleres ...)


COMISSIÓ MENJADOR
Col.labora amb els pares i mares en l’educació alimentària dels nens/es, intentant que mengin de tot, correctament i la quantitat necessària, sense oblidar les característiques personals de cadascú.

 

COMISSIÓ SERVEI D'ACOLLIDA

S'ocupa del funcionament del servei d'acolliment de nens/es a les famílies que necessiten deixar els fills/es a l'escola fora de l'horari lectiu.
Horari servei d’acollida: de 8:00 h a 9:00 h i de 16.30 a 17.30 h.

 

COMISSIÓ SOCIALITZACIÓ
Gestió i seguiment del projecte de socialització de llibres de text que es porta a terme a l’escola. Garanteix el correcte procés de la socialització i manteniment dels llibres. Tot i gestionar-se des de l´AFA, es tracta d´un projecte d’escola i com a tal rep una subvenció específica per part del Departament d’Ensenyament que s’ingressa en el compte de l’escola. Les famílies aporten una quota anual que completa el finançament d’aquest projecte.

 

COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR

Vetlla per la implementació del projecte camí escolar a la nostra escola. Aquest projecte consisteix en fer més amigable el camí a l'escola per tal que els nens i nenes guanyin autonomia. Alhora, afavoreix que el barri sigui un espai per a les persones.

Aquest és el bloc del camí escolar. Si li voleu consultar-ho podreu veure totes les accions que s’han fet.

COMISSIÓ SOS ESCOLA PÚBLICA

Coordina accions i mobilitzacions en favor d'una escola pública de qualitat.

 

 

ACCÈS DIRECTE A LES COMISSIONS

 

Comissió BibliotecaComissió Delegats Comissió ExtraescolarsComissió de FestesComissió de GegantsComissió Imatge i ComunicacióComissió de MenjadorComissió Servei d'acollidaComissió Sociabilització de llibresComissió Camí EscolarComissió SOS Escola PúblicaComissió Relacions ExteriorsComissió AFA-ClarorComissió EconòmicaComissió de MantenimentComissió de GènereComissió COVID