Qui tingui interès a apuntar-s’hi, encara hi és a temps. Poseu-vos en contacte amb el delegat del vostre equip (per correu electrònic o personalment), que consta a la llista.

       Els pares o les mares que tinguin fills a diferents cursos poden formar part dels equips dels diferents cursos. Quan juguin entre ells, jugaran amb l'equip que tingui menys jugadors.

       Qui no pugui assistir a algun dels partits, ho haurà de comunicar al delegat del seu equip amb temps suficient per tal que aquest busqui substitut, si cal, i garantir així que hi haurà jugadors suficients per disputar el partit. 

       Cada equip tindrà un delegat que s'ocuparà de coordinar l'equip en cada partit (recordar les dates i garantir que hi haurà els jugadors suficients).

       Cada equip ha de triar dos colors de samarreta (un de clar i un de fosc). En principi, s'ha de venir canviat de casa.