Caterina Torres  
Jordi Balasch  

 

Aquesta és una comissió mixta escola-AMPA que també compta amb participació del claustre de l'escola i els monitors del centre.