Quotes generals

Concepte

Import

Cobrament

AMPA (*)

5,25 €

mensual

Fons solidari (*)

1,00 €

mensual

Material escolar

5,50 €

mensual

Sortides i activitats escolars

7,50 €

mensual

Assistent anglès escolar Primaria

1,65 €

mensual

Agenda escolar (3r-6è) (**)

3,00 €

anual (setembre)

Socialització Primaria (**)

20,00 €

anual (setembre)

Projectes Parvulari (**)

40,00 €

anual (setembre)

Assegurança (**)

4,00 €

anual (setembre)

(*) Quota per familia.

(**) Els cobraments anuals es fan un cop el curs en el primer rebut del mes de setembre.

 

 

Quotes extraescolars

Concepte

socis € no socis €

Matrícula activitat extraescolar (**)

13,50 €

20,25

Psicomotricitat (P3 a 1er)

18,00 €

27,00

Anglès (1r a 6è)

17,00 €

25,50

Escacs (1er a 6è)

15,00 €

22,50

Coral (P4 a P5)

21,00 €

31,50

Instrument (3er a 6è)

37,00 €

55,50

Taller d'instrumens (1er a 2n)

24,00 €

36,00 €

Còmic

21,00 €

31,50

Teatre (P5 a 6è)

26,00 €

39,00

Plàstica

27,00 €

40,50

Dansa i cultura populars (P3 a 6è)

13,50 €

20,25

Robòtica (3er a 6è)

45,00 €

67,50 €


(**) Per cada alta s'haurà d'abonar el preu de matrícula

Les activitats espportives (piscina, escoles esportives, bàsquet,....) es gestionen directament des de l'Esportiiu Claror. La Piscina e 1r està inclosa en l'horari lectiu.

La baixa d'una activitat extraescolar s’haurà de cursar abans del dia 20 del mes en curs, perquè sigui efectiva el mes següent; en cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 20 es cobrarà la següent mensualitat completa.

 

Altres Quotes

 

Concepte

Import socis

Import no socis

 Menjador (per rebut mensual)

6,20 €

6,20

 Menjador (passavolant)

6,80 €

6,80

 Menjador (paquet de 5 tiquets)

32,50 €

32,50
  Mestres 4,00 € 4,00 €
  Altres 4,65 € 4,65 €
  Servei d'acollida (er rebut mensual) 23,00 € 29,90 €
  Servei d'acollida (passavolant) 2,85 € 3,71 €
  Servei d'acollida (paquet de 5 tiquets) 12,00 € 15,61 €