Quotes generals 2015-2016

Concepte

Import

Cobrament

AMPA (*)

5,35 €

mensual

Fons solidari (*)

1,00 €

mensual

Material escolar

5,50 €

mensual

Sortides i activitats escolars

7,50 €

mensual

Assistent anglès escolar Primaria

1,60 €

mensual

Agenda escolar (3r-6è)

2,30 €

anual (setembre)

Socialització Primaria

20,00 €

anual (setembre)

Projectes Parvulari

40,00 €

anual (setembre)

Assegurança

3,70 €

anual (setembre)

(*) Quota per familia.

Els cobraments anuals es fan un cop el curs en el primer rebut del mes de setembre

 

 

Quotes extraescolars 2015-2016

Concepte

socis € no socis €

Matrícula activitat extraescolar (**)

13,50 €

20,25

Psicomotricitat (P3 a 1r)

19,00 €

28,50

Anglès (1r a 6è)

15,00 €

22,50

Escacs (1r a 6è)

20,00 €

30,00

Coral (P4 a 6è)

21,00 €

31,50

Instrument (3r a 6è)

39,00 €

58,50

Còmic

21,00 €

31,50

Teatre (P5 a 6è)

28,50 €

42,75

Plàstica

27,00 €

40,50

Dansa i cultura populars (P3 a 6è)

13,00 €

19,50


(**) Per cada alta s'haurà d'abonar el preu de matrícula

Les activitats espportives (piscina, escoles esportives, bàsquet,....) es gestionen directament des de l'Esportiiu Claror. La Piscina e 1r està inclosa en l'horari lectiu.

La baixa d'una activitat extraescolar s’haurà de cursar abans del dia 20 del mes en curs, perquè sigui efectiva el mes següent; en cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 20 es cobrarà la següent mensualitat completa.

 

Quotes Menjador 2015-2016

Concepte

Import per àpat

alumnes (per rebut mensual)

6,20 €

alumnes (passavolant)

6,40 €

mestres

4,00 €

altres

4,65 €

 

 

Quotes Casalet 2015-2016

 

Concepte

socis

no socis

rebut mensual

23,00 €

29,90

passavolant

2,85 €

3,71 €

pack de 5 tickets

12,00 €

15,60