QUOTES GENERALS INFANTIL

Concepte

Import

Cobrament

Quota AMPA (*)

5,25 €

mensual

Assegurança (**)

4,00 €

anual (setembre)

Sortides i activitats escolars

7,50 €

mensual

Material Socialitzat Infantil

5,50 €

mensual

Projectes educació infantil (**)

40,00 €

anual (setembre)

Fons solidari (*)

1,00 €

mensual

(*) Quota per família.

(**) Els cobraments anuals es fan un cop el curs en el primer rebut del mes de setembre.

 

 

QUOTES GENERALS PRIMÀRIA

Concepte

Import

Cobrament

Quota AMPA (*)

5,25 €

mensual

Assegurança (**)

4,00 €

anual (setembre)

Sortides i activitats escolars

7,50 €

mensual

Material socialitzat primària

7,00 €

mensual

 Socialització primària i mat. Soc. Complem.

 25,00 €

anual (setembre) 

  Fons solidari (*) 1,00 € mensual

Assistent anglès escolar Primaria

1,75 €

mensual

Agenda escolar (3r-6è) (**)

3,20 €

anual (setembre)

Socialització primària NO SOCIS

40,00 €

anual (setembre)

(*) Quota per família.

(**) Els cobraments anuals es fan un cop el curs en el primer rebut del mes de setembre.

 

 

QUOTES EXTRAESCOLARS

Concepte

socis € no socis €

Matrícula activitat extraescolar (**)

13,50 €

20,25

Psicomotricitat (P3 a 1er)

17,00 €

25,50

Anglès (1r a 6è)

16,50 €

24,75

Escacs (1er a 6è)

16,00 €

24,00

Coral (P4 a P5)

21,00 €

31,50

Instruments (3er a 6è)

37,00 €

55,50

Taller d'instrumens (1er a 2n)

24,00 €

36,00 €

Còmic

21,00 €

31,50

Teatre (P5 a 6è)

27,00 €

40,50

Dansa i cultura populars (P3 a 6è)

12,50 €

18,75

Robòtica (3er a 6è)

46,00 €

69,00 €


(**) Per cada alta s'haurà d'abonar el preu de matrícula

Les activitats esportives (piscina, escoles esportives, bàsquet,....) es gestionen directament des de l'Esportiu Claror. La Piscina e 1r està inclosa en l'horari lectiu.

La baixa d'una activitat extraescolar s’haurà de cursar abans del dia 20 del mes en curs, perquè sigui efectiva el mes següent; en cas que la baixa es tramiti amb posterioritat al dia 20 es cobrarà la següent mensualitat completa.

 

 

 

ALTRES QUOTES

 

Concepte

Import socis

Import no socis

Menjador (rebut mensual)

6,20 €

6,20

Menjador (passavolant)

6,80 €

6,80

Menjador (paquet de 5 tiquets)

32,50 €

32,50
Mestres 4,00 € 4,00 €
Altres 4,65 € 4,65 €
Servei d'acollida (rebut mensual) 23,00 € 29,90 €
Servei d'acollida (passavolants) 2,85 € 3,71 €
Servei d'acollida (paquet de 5 tiquets) 12,00 € 15,60 €