En aquesta secció del web hi trobareu els Estatuts de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Sagrada Família de Barcelona en format PDF. Hi trobareu la versió original (2007) i la versió modificada posteriorment (2009)

 

 

  • Versió aprovada en l’Assemblea extraordinària del 12 de juny de 2007 i inscrits en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 10116 de la secció 1a del Registre de Barcelona.


Descarregar estatuts originals de l'AMPA

 

  • Els estatuts de l'AMPA varen ser modificats en una assemblea extraordinària el 29-10-2009. Trobareu aquí l'acta de l'assemblea i la versió esmenada dels estatuts de l'AMPA

Descarregar acta de l'assemblea

Descarregar estatus modificats (actualment vigents)